خاک ریز توبه

     

شما کدام راه را انتخاب می کنید؟

[ یکشنبه 18 اسفند 1392 ] [ 04:40 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


داستان های تخیلی

[ یکشنبه 18 اسفند 1392 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


فقط عده کمی فشار قبر نمی بینند


در روایتی آمده است که ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام رفت و از حضرت پرسید:
آیا کسی از فشار قبر رهایی میابد؟
.امام در پاسخ فرمود:از فشار قبر به خدا پناه می برم.
 فقط عده کمی فشار قبر نمی بینند

طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:فقط عده کمی فشار قبر نمی بینند،

[ یکشنبه 18 اسفند 1392 ] [ 04:06 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


ولادت حضرت زینب (س) مبارک باد

[ جمعه 16 اسفند 1392 ] [ 04:14 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


به چه علت در قرآن کریم عمل غیبت به خوردن گوشت بردار مرده ی خود تشبیه شده است ؟

خداوند فرموده است که غیبت برادر مومن تان را نکنید، آیا دوست دارید گوشت برادر مرده ی خود را بخورید ؟ چرا گوشت برادر مرده ؟


زیرا جای گوشت زنده، پُر می شود ولی جای گوشت مرده پُر نمی شود. وقتی آبروی فردی توسط غیبت برود ،جایش پر نمی شود. ممکن است که علت آن این باشد که مرده نمی تواند از خودش دفاع کند و فردی هم که مورد غیبت قرار می گیرد نمی تواند از خودش دفاع کند زیرا حضور ندارد .


حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:به چه علت در قرآن کریم عمل غیبت به خوردن گوشت بردار مرده ی خود تشبیه شده است ؟،

[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 04:18 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


اناالله و انا الیه راجعون

[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 02:28 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


فقط خانم ها بخوانند

چون دامنه ی مطالعات ومقدارتحصیلات شمارانمی دانم ازهمه ی استدلال های علمی وفنی دوری می کنم وبی مقدمه حرفم راشروع می کنم:

غفلت بزرگترین خطربرای انسان است؛غفلت ازخداوندخالق هستی؛ازمرگ ومعاد؛ازجوانی ،استعدادها،ارزش هاوکرامت های انسانی؛ازجامعه،دوستان ومحرومان؛ازتوطئه های دشمنان وطرفندها.

هرچیزوهرکس ماراغافل کند،مارابه خطرمی اندازدوبزرگترین دشمن ماست وهرچیز وهرکس ماراازغفلت بیرون آوردوبه ماهشداردهد،بهترین دوست ماست.

دوست ماخداونداست که به ماهستی دادوبه ماعقل،فکر،علم،"هدایت،قدرت تشخیص وانتخاب دادوطبیعت راتسخیرماکردوهو اوست که کارنیکوی مارابه چندبرابر خریداری می کند.

دوست ما،پیامبر عزیزاسلام است که بابوسیدن دست دخترش درعصر زنده به گورکردن دختران،به زنان مقام دادوبرای زن حق مالک شدن،رای داشتن،تحصیل کردن،انتخاب همسرونظارت برهمه ی امور،یعنی حق امربه معروف ونهی ازمنکرقائل شدوزن رامثل مردبرای ،رسیدن به همه ی کمالات شایسته دانست.

دوست ما،رزمندگان وشهدایی هستندکه باقبول جراحت واسارت وشهادت وبی خوابی درمرزهاوجاده های شهروروستا،کشورراامن ساختندتامن وشما هرشب درمنزل به راحتی استراحت کنیم.

امادشمن ما،شیطان است که باوسوسه ی خودآدم وحوارافریب دادوآنان رابه کاری وادارکردکه موجب کناررفتن پوشش بهشتی آنان گردید.

آری،برهنگی اولین برنامه ی شیطان واولین نتیجه ی عصیان انسان بود.

دشمن ما،تفکری است که زن رابرای هوسبازی،تفننوکامیابی می خواهدوعکس اوراوسیله ی تبلیغات اجناس خودقرارمی دهد.

خواهرم ودخترم!من ازشما می پرسم:

چرادشمنان ما پیشرفت های علمی خودراازمادریغ می کنند،امانسبت به آنچه دختران وپسران مارافاسد می کند،بخشش می کنند؟

دراستقلال کشورودفاع ازمیهن،زنان پوشیده بیشترفرزندان خودرابه جبهه فرستادند،یازنان بدحجاب؟

دراقتصادوصادرات کشور،تولیدات کشاورزی وصنایع دستی بیشتر تولیدزنان باحجاب است یابدحجاب؟

اگربه کشورعزیزماهجومی شود،مردان وزنان باایمان زودترفرارمی کنند یاعناصرسست ایمان؟

اغفال دختران پوشیده راحت تراست یادختران بدحجاب؟

و....

خواهرم ودخترم!حجاب ازضروریات اسلام است وشما بحمدالله فرزنداسلام هستید.امروز هزاران خواهرشماباحجاب کامل،به عالیترین درجات علمی رسیده ودرصحنه های فرهنگی،سیاسی واقتصادی کشوردرخشیده اند.

خواهرم ودخترم!اگرهرچیزراانکارکنیم،مرگ رانمی توان انکارکرد.من وشمادیریازود بایدپاسخگوی همه ی کارهای خودباشیم.کمال آفرینش ما،دربندگی خداست،نه دراسارت هوس ها.

درحجاب کامل ،رضای خدا،پیامبرخدا،امامان معصوم،مردم باایمان وخانواده های شهداست،ولی دربی بندوباری،رضای شیطان،افرادلاابالی وچشم چران هرزه است.درفکرجلب رضایت کدام یک باشیم؟

خواهرم ودخترم!مگرشماجواهرات قیمتی خودرادرپوشش قرارنمی دهیدتاازدسترس نااهلان دوربماند؟چه گوهری گران ترازوجودخودشماست؟چراخودراارزان درجلو هرچشمی قرارمی دهی؟مگرنه اینست کسانی که به شما نگاه بدمی کنند،شمارابرای خودشان می خواهند؟

خواهرم ودخترم!

اگر جلوه گری ودل ربایی امروز شما،علاقه ی مردی رابه همسرش کم کرد،فردازن زیبای دیگری باجلوه گری خود،دل شوهرشماراخواهدربودورونق زندگی شماراکم خواهدکرد.

خواهرم ودخترم!

چه بسا لباس وآرایش فریبنده ای که دل فقرای بسیاری رابه دردخواهدآوردویقینا شماراضی نخواهیدبودبرای خودنمایی،همنوعان تهیدست خودرادچارناراحتی وپریشانی خاطری کنید.

خواهرم ودخترم!

شرق به خاطر بی ایمانی ازهم فروباشید وغرب نیزبه خاطر بی تقوایی ازهم فروخواهدپاشید،به هوش باشیم وچنین تمدنی راالگوی خودقرارندهیم.

خواهرم ودخترم!

اشتباه می کندکسی که خیال می کندبی حجابی نشانه ی تمدن است.

خیال می کندنگاه آلوده ی دیگران به اوسوداوست.

خیال می کندجلوه گری گناه ساده ایست ونمیداند همین کاربه ظاهرساده،ممکن است آرامش خانواده ای رابه آتش کشاند.

طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:فقط خانم ها بخوانند،

[ شنبه 3 اسفند 1392 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


هرگز نمازت را ترک مکن


هرگز نمازت را ترک مکن میلیون ها نفر زیر خاک...

 بزرگ ترین آرزویشان باز گشت به دنیاست...

تا سجده کنند.... ..و لو یک سجده
طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:هرگز نمازت را ترک مکن،

[ شنبه 3 اسفند 1392 ] [ 02:01 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


وای بر فرزندان آخر زمان
    رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به بعضی از کوکان نظر کرد و فرمودند: وای بر فرزندان آخر زمان

    از روش پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ؟ فرمودند: نه، از پدران مسلمانشان که

    چیزی از فرائض دینی را به آنها یاد نمی دهند، و اگر فرزندان، خود از پی فراگیری بروند منعشان می کنند

    و تنها از این خشنودند که آنها درآمد مالی داشته باشند هر چند ناچیز باشد. سپس فرمودند: من از این

    پدران بری و بیزارم و آنان نیز از من بیزارند.

منبع: مستدرک، ج2،ص625

طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:وای بر فرزندان آخر زمان،

[ شنبه 3 اسفند 1392 ] [ 01:59 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺩﺩ ﺑﻮﺩﻡ .ﻣﻘﯿﻢ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻮﺩ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .

راننده بقیه پول را كه بر می گرداند 20 پنس اضافه تر می دهد .


ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻪﺑﯿﺴﺖ ﭘﻨﺲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

 ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺧﻮﺩﻡ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪﻡ ﻭ ... ﺑﯿﺴﺖ ﭘﻨﺲ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ ﻭﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﯼ ...


ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ . ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ

 ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻣﻤﻨﻮﻧﻢ . ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯽ ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ

 ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﻮﻡ ﺍﻣﺎﻫﻨﻮﺯ ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺩﺩ ﺑﻮﺩﻡ . ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢﺷﺪﯾﺪ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻢ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡﺷﺮﻁ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﻨﺲ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻢ .


ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ !


ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ : ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪ ﺣﺎﻟﯽﺷﺒﯿﻪ ﻏﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .
 
ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺩم بودم در حالیكه داشتم تمام اسلام را به بیست پنس میفروختم.

طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺩﺩ ﺑﻮﺩﻡ .،

[ دوشنبه 28 بهمن 1392 ] [ 03:31 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


فضیلت سجده شکر
چون از تعقیب نماز فارغ شدى،سجده

شكر بجا آور.و اتفاق علماى شیعه بر

 آن است كه سجده شكر در وقت‏ تازه

 شدن نعمتى،یا دفع بلایى مستحبّ

است،و بهترین آن پس از نماز است

 براى شكر بر توفیق اداى نماز.به سند

 معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روایت

شده:پدرم امام زین العابدین علیه السّلام

،هیچ نعمتى را از خدا یاد نكرد،مگر آن‏كه

 به شكرانه‏ آن،سجده بجا آورد،و هیچ

 آیه‏اى از قرآن را نخواند كه در آن سجده

اشد،مگر آن‏كه سجده كرد،و خدا شرّى

را كه از آن‏ مى‏ترسید،از او دفع نكرد مگر

 آنكه سجده كرد،و از هر نماز واجبى كه

 فارغ مى‏شد،پس از آن سجده بجا مى‏آورد،

و هرگاه‏ اصلاح نمودن میان دو نفر را توفیق

 مى‏یافت،به خاطر شكر آن سجده مى‏كرد،

در تمام مواضع سجود آن حضرت،اثر سجده

نمایان بود،به این خاطر به آن حضرت سجّاد

 مى‏گفتند.و نیز به سند صحیح از حضرت

صادق علیه السّلام روایت شده‏ هر مؤمنى

 در غیر نماز،براى شكر نعمتى براى خدا

سجده كند حق تعالى براى او ده حسنه

مى‏نویسد،و ده سیئه را از او محو مى‏كند،و

ده درجه براى او در بهشت بلند مى‏گرداند.و

 به سندهاى معتبر بسیار از آن حضرت روایت

 شده: نزدیك‏ترین حالات بنده به خدا،حالت

 سجده همراه با گریه است.در حدیث صحیح

دیگرى فرمود:سجده شكر بر هر مسلمانى

 واجب است،نماز خود را با آن تمام كن،و

پروردگارت را به وسیله آن خشنود نما،و

فرشتگان را از خود به شگفتى انداز،به

درستى كه بنده هرگاه نماز بجا آورد،و

پس از آن سجده شكر كند،پروردگار

جهانیان بین او و فرشتگان‏ پرده را بگشاید

 و بگوید:اى فرشتگان من،به جانب بنده

من نظر كنید،كه فریضه مرا ادا نمود،و عهد

مرا تمام كرد،پس‏ در پیشگاه من به خاطر

آنچه بر او انعام كرده‏ام سجده كرد،اى

فرشتگان من،به او چه پاداشى باید داد؟

پاسخ مى‏دهند رحمتت را.مى‏پرسد:دیگر چه؟

مى‏گویند:بهشت،باز مى‏فرماید:دیگر چه؟مى‏گویند:

كفایت كارهاى مهمّ او،و برآوردن حاجاتش.پس

حق تعالى به كرّات مى‏پرسد،و فرشتگان پاسخ

مى‏دهند،تا آن‏كه فرشتگان مى‏گویند: پروردگارا،

دیگر چیزى نمى‏دانیم،آنگاه خداى كریم

مى‏فرماید:من او را شكر مى‏كنم،چنان‏كه او مرا

 شكر كرد،و به‏ فضل خود به سوى او رو مى‏كنم

،و رحمت عظیم خود را در قیامت به او مى‏نمایانم

!به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام‏

روایت شده:خداى عالمیان،ابراهیم

علیه السّلام را براى آن خلیل خود گردانید،

كه بسیار بر زمین سجده مى‏كرد.و در حدیث

 معتبر دیگرى فرمود:چون نعمتى از نعمتهاى

 خدا را به یاد آورى،و در جایى باشى كه

كسى از مخالفان تو را نبیند،چهره خود را به

نیّت سجده بر زمین گذار،و اگر در جایى

باشى كه مخالفان حاضر باشند،و نتوانى

سجده كنى،دست‏ بر پایین شكم خود گذار،

و براى تواضع و فروتنى نسبت به خدا به حالت

 ركوع درآ،و دست بر شكم گذاشتن به خاطر

آن است،كه مخالفان گمان كنند،دردى در شكم

تو پیدا شده.در روایات متعددى وارد شده:حق تعالى

 به موسى‏ علیه السّلام خطاب كرد:مى‏دانى

تو را براى چه برگزیدم،و از میان آفریدگانم تنها

تو را كلیم خود كردم؟موسى گفت: پروردگارا

نمى‏دانم،خدا فرمود:براى آن‏كه بر احوال بندگان

توجّه كردم،در میان ایشان كسى را ندیدم،كه

 در پیشگاه من بیش از تو خشوع آورد،چون تو

 از نماز فارغ مى‏شوى،دو طرف چهرات را بر خاك

 مى‏گذارى.به سند موثّق از حضرت رضا

علیه السّلام روایت شده:سجده پس از فراغت

از نماز واجب،شكر خدا است بر اینكه بنده‏ خود

 را بر ادا كردن واجب توفیق داده،و كمتر چیزى

كه باید در این سجده گفته شود،این است كه

سه مرتبه بگوید: «شكرا للّه»راوى پرسید:

«شكرا للّه»چه معنایى دارد؟حضرت فرمود:

معنایش این است كه این سجده از جانب‏

من براى شكر و سپاس خدا است بر اینكه

 به من توفیق داد به خدمتش برخاستم،و

واجب او را ادا كردم،و شكر خدا موجب فزونى

 نعمت و توفیق طاعت است،و اگر در نماز

تقصیرى مانده باشد،كه به نافله‏ها جبران

نگشته به وسیله‏ این سجده جبران مى‏شود.

و اما كیفیت این سجده،مشروط به شرطى

نیست به هر شكلى كه صورت گیرد صحیح

است، و احوط آن است كه بر زمین انجام گیرد

،و اگر بتواند باید مانند سجده نماز بر هفت عضو

سجده كند،و پیشانى را بر آنچه سجده نماز بر

آن صحیح است بگذارد،و بهتر آن است كه بر

خلاف سجده نماز دستها را بر زمین بخواباند،

 و شكم را به زمین برساند،و مستحبّ است

اول پیشانى را بر زمین گذارد،سپس طرف

راست صورت را،آنگاه جانب چپ را و دوباره‏

پیشانى را بر زمین گذارد.به همین خاطر این

حالت را«دو سجده شكر»مى‏گویند.و ظاهرا بدون

 گفتن ذكر هم صورت مى‏گیرد،و مستحبّ‏ است

كه در این سجده ذكر بگوید،و بهتر آن است كه

ذكرها و دعاهایى را كه در چند سطر بعد ذكر

خواهد شد بخواند،و مستحبّ است این سجده را طول دهد،
طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:فضیلت سجده شکر،

[ دوشنبه 28 بهمن 1392 ] [ 03:20 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


من کیم؟ عبد گنه کار الهی العفوبسم الله العلیم

دلنوشت : حرفی ندارم جز همین شعر ، اگر دلتان شکست و باران گرفت ، دعایم کنید ...


من کیم؟ عبد گنه کار الهی العفو

من کیم؟ بنده ی سربار الهی العفو

 

منم آن کس که نمک خورد و نمکدان بشکست

نه که یک مرتبه، بسیار الهی العفو

 

نفس من ول کُنِ من نیست! خدایا چه کنم؟

خسته ام زین همه آزار الهی العفو

با گناهی که ز من سر زده، بین من و تو ...

... چیده شد این همه دیوار الهی العفو

 

من زمین خورده ام و آمده ام توبه کنم ...

... با چنین وضع اسفبار الهی العفو

 

بزنی یا نزنی مال تواَم جان علی

پس بیا رحم کن این بار الهی العفو

 

چیزی از سوختن من که نصیبت نشود

پس نجاتم بده از نار الهی العفو

 

مهربانی کن و این بار مرا نیز ببخش

ذوالکرم! حضرت غفّار! الهی العفو

 

زیر چتر کرمت آمده ام ربّ کریم

با علی ـ حیدر کرّار ـ الهی العفو

  

ای خدای علی و فاطمه! ای رحمت محض!

می زنم در همه جا جار الهی العفو

طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:من کیم؟ عبد گنه کار الهی العفو،

[ دوشنبه 28 بهمن 1392 ] [ 01:12 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


فلانی زمین گرده ها...!!!

پسری که خیلی دوست دختر داشت بالاخره عاشق شد و


ازدواج کرد...!!بعد خدا بهش یه دختر داد...!!


یه روزبهش گفتم که یادته چجوری اشک

دختر ها
رو در میاوردی...؟!
حالا خودت

 هم دختر داری...!!نظرت چیه...؟؟
تحمل

اشکش و داری...؟!
بهم گفت:فقط می تونم

 بگم پشیمونم و امیدوارم همه اونها که

دلشون رو
شکستم منو ببخشن...!!
هیچ

پدری طاقت دیدن اشکهای دخترشونداره..!!


پدر های آینده...!! به دختر دار شدنتون خوب

 فکر کنید
!!!
فلانی زمین گرده ها...!!!طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:فلانی زمین گرده ها...!!!،

[ یکشنبه 27 بهمن 1392 ] [ 04:10 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


بیایید مثل شیطان شویم !
مرد دستفروش مشغول فروش آلوچه بود. مرد زیركی نزد او آمد و از او پرسید: «آیا می‌توانم یك عدد از آلوچه‌هایت بخورم؟»

فروشنده جواب داد: «خواهش می‌كنم، یك عدد كه قابلی ندارد، بفرمایید»

مرد زیرك بعد از خوردن یك عدد آلوچه باز درخواست آلوچه دیگری كرد و مرد فروشنده باز به او اجازه داد كه یك آلوچه ناقابل دیگر بردارد.

وقتی مرد زیرك برای بار سوم درخواست قبلی را تكرار كرد، مرد فروشنده متوجه نیرگ مرد زیرك شد و به او گفت كه این دیگر آخرین آلوچه‌ای است كه به او می‌دهد و الا اگر به همین ترتیب پیش برود جمع آلوچه‌های ناقابل مقدار قابل توجهی خواهد شد.

شگردی كه مرد زیرك برای تاراج سرمایه مرد فروشنده به كار برد، همان است كه شیطان در مورد ما انسان‌ها به كار می‌برد.
هر بار كه در معرض گناهی قرار می‌گیریم و وسوسه می‌شویم، شیطان سراغمان می‌آید و به ما وعده می‌دهد كه «همین یك بار است» یا «یك بار كه هزار بار نمی‌شود» و هر بار همین وعده را با جدیت مطرح می‌كند تا هر بار مثل دفعات گذشته(!!) قانع ‌شویم كه همین یك بار است!!!

و در این بین تنها ساده‌لوح‌ها هستند كه حرف شیطان را باور می‌كنند و به این ترتیب گام به گام شیطان را همراهی می‌كنند

«و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین» شیطان را گام به گام تبعیت نكنید كه او دشمن آشكار شما است. (بقره- 168)

راه مقابله با این شگرد شیطان این است كه همین شگرد را علیه خودش به كار ببریم.

كافی است هر بار كه در معرض گناهی قرار می‌گیریم، با خودمان بگوییم «همین یكبار را گناه نمی‌كنم، فقط همین یك بار» كافی است هر بار این شگرد را به كار بریم، همانند شیطان!!!

به این ترتیب برای مقابله با شیطان كافی است مثل شیطان شویم.

به همین سادگی!
طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:بیایید مثل شیطان شویم !،

[ یکشنبه 27 بهمن 1392 ] [ 01:31 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


تفسیر سوره‏ توبه، آیه 33
سوره‏ توبه، آیه 33

هُوَ الَّذِی أَرْسلَ رَسولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلی

الدِّینِ كلِّهِ وَ لَوْ كرِهَ الْمُشرِكُونَ(33)


او كسی است كه رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد.

 تا او را بر همه آیین‏ها غالب گرداند.

هر چند مشركان كراهت داشته باشند.


امام باقر علیه ‏السلام می‏فرماید: وعده‏ای كه در این آیه است

 به هنگام ظهور مهدی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم

 صورت می‏پذیرد. در آن روز هیچ كس در روی زمین باقی

 نخواهد بود مگر اینكه اقرار به حقانیت محمد صلی الله

 علیه و آله و سلم می‏كند.

تفسیر مجمع البیان، مرحوم طبرسی، جلد 5، ص 25.
طبقه بندی: عکس و مطالب مذهبی،
برچسب ها:تفسیر سوره‏ توبه، آیه 33،

[ پنجشنبه 17 بهمن 1392 ] [ 03:04 ب.ظ ] [ مرتضی ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 32 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات